Wybierz Życie

zdrowie, medycyna, uroda, zdrowa dieta

Złamanie kłykcia bocznego kości piszczelowej
Zdrowie

Złamanie kłykcia bocznego kości piszczelowej – jak przebiega rehabilitacja?

Staw kolanowy jest największym stawem człowieka, łączy udo z podudziem. Ze względu na przenoszone obciążenia i zachodzące w nim ruchy zgięcia, prostowania oraz ruchy rotacyjne jest stawem najbardziej podatnym na uszkodzenia i urazy. Elementami składowymi kolana są: nasada kości udowej, piszczelowej oraz rzepka. Nasada kości piszczelowej składa się z kłykcia (wyrostka kostnego) przyśrodkowego oraz bocznego. W tym właśnie obszarze dochodzi do złamań powstających najczęściej w wyniku mocnego wygięcia kolana do boku lub do środka z siłą działającą w osi kończyny. W takim przypadku kość udowa mocno uderza w kość piszczelową powodując jej złamanie typu rozszczepiennego lub zmiażdżeniowego. Częściej dochodzi do złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej 55 do 70% przypadków, uszkodzenie kłykcia przyśrodkowego to 10 do 23% przypadków. 

Może również dojść do złamania obydwóch kłykci. Złamanie nasady bliższej kości piszczelowej jest patologią dość często występującą wśród osób, których aktywność fizyczna wiąże się z częstym zeskokiem takich jak: narciarze, piłkarze, koszykarze itp.

Objawy, leczenie złamania nasady bliższej kości piszczelowej

Podstawowymi objawami złamania kłykcia są: silny ból, tkliwość, masywny obrzęk, krwiak i zasinaczenie w obszarze urazu. Diagnozowanie złamania rozpoczyna się od badania podmiotowego i klinicznego, a następnie badań obrazowych RTG w odpowiedniej projekcji. W określeniu charakteru i rozległości obrażeń skuteczne jest wykonanie tomografii komputerowej, jak i rezonansu magnetycznego.  Zdarzają się przypadki, w których wystarcza nastawienie kości i założenie opatrunku gipsowego. Leczenie złamania nasady kości piszczelowej jest uzależnione od rodzaju złamania, stopnia niestabilności oraz wszystkich towarzyszących uszkodzeń tkanek miękkich. Nie ma jednej metody zaopatrzenia złamania nasady kości piszczelowej.  Najczęściej jest to zabieg przywracający prawidłową anatomię stawu. W wielu przypadkach wystarczająca jest przezskórna stabilizacja odłamków wykonana metodą artroskopową. W innych przypadkach konieczna jest operacja metodą otwartą z zastosowaniem przeszczepów kostnych i stabilizacją odłamków. W trakcie zabiegu ważne jest zaopatrzenie uszkodzeń towarzyszących. 

Rehabilitacja po złamaniu kłykcia bocznego kości piszczelowej

W leczeniu złamań kości piszczelowej szczególnie ważna jest odpowiednia rehabilitacja i zastosowanie odpoczynku od aktywności ruchowej.  Do czasu zrostu kostnego kończyny nie należy obciążać, a jednocześnie ważne jest jak najwcześniejsze uruchomienie stawu kolanowego. Możliwie szybka, określona aktywność ruchowa poprawia również krążenie i odżywienie uszkodzonych tkanek, przyspiesza procesy gojenia. Odpowiednia fizykoterapia i kinezyterapia pomaga w usprawnieniu całej kończyny, wzmacnia i uelastycznia mięśnie, znacząco przyspiesza powrót pacjenta do pełnej sprawności fizycznej. Częściowe obciążenie kończyny jest możliwe po sześciu tygodniach, a pełne po upływie trzech miesięcy. Leczeniem i rehabilitacją po złamaniu kłykcia bocznego kości piszczelowej zajmują się kliniki ortopedii jak na przykład Carolina Medical Center w Warszawie. 

Artykuł sponsorowany

Pasjonatka zdrowego życia, szczęśliwa mama dwójki urwisów.